Super Supper Blog

Just another WordPress.com weblog

Končno poročilo / Final report 07/27/2011

UVOD

V projektu z naslovom Super Supper se je združilo pet srednjih šol iz Slovenije, Italije, Španije, Belgije in Madžarske, da bi med najstniki  promovirale zdrav življenjski slog. Projekt Super Supper sodi med Comenius projekte, šolska partnerstva, ki jih sofinancira EU.

Jesti skupaj pomeni živeti skupaj in se tako spoznati v sproščenem okolju. Vedno večjo pozornost moramo nameniti »dobri hrani«, saj so se prehrambne navade v družbi spremenile. Projekt Super Supper želi poudariti pomen »dobre hrane«, ki je zdrava, okolju prijazna in ekonomična.

V prvem letu projekta smo izbrali tipično jed posamezne države. Vsak partner je izbrano jed tudi pripravil in o tem posneli kratek video. Dijaki so recept tipične jedi prevedli v angleški jezik. Nato so izračunali kalorično vrednost, ugotovili kemično sestavo jedi in pripravili t.i. »ekološki odtis« izbrane jedi. Posebej so bili pozorni na gensko spremenjeno sadje in zelenjavo. Dijaki so pripravili majhno kuharsko knjigo s slovarjem besed, ki se uporabljajo pri pripravi hrane. Sestavili smo tudi anketo, s katero smo poskusili ugotoviti, kakšne so gibalne in prehrambne navada anketiranih dijakov vseh petih šol.

Drugo leto projekta je bilo namenjeno ugotovitvi ali je izbrana tipična jed posamezne države zdrava. Dijaki vsake šole so pripravili kratko zaporedje gibalnih vaj, ki naj bi poskrbele za naše boljše vsakodnevno počutje, in jih z video kamero tudi posneli. Mala kuharska knjiga projekta je bila dokončana in prav tako uradna spletna stran. Med zaključno prireditvijo smo pripravili pokušino izbranih jedi, organizirali mini fitnes klub in predstavili vse dobljene rezultate na javnem mestu.

Projekt Super Supper ima svojo uradno spletno stran (http://www.supersupper.shp.hu/), izvajanje projekta na Gimnaziji Poljane pa lahko spremljate na blogu (https://vecerja.wordpress.com ).

Tina Pintar,
vodja EU projekta Comenius Super Supper na Gimnaziji Poljane

Spletne strani vključenih šol:
Gimnazija Poljane, Ljubljana: www.gimnazija-poljane.com
Sint-Dimpnacollege Kogeka 6, Geel: www.kogekascholen.be/sdc/
IES Eunate BHI, Pamplona: www.pnte.cfnavarra.es/~ieseunat
Barcsi Nevelési é Oktatási, Széchényi Ferenc Közép-, Szakképző Iskola és Kollégium, Barcs www.szechenyi-barcs.sulinet.hu
Leiceo Sientifico Statale Pietro Ruggieri, Marsala: www.liceoscientificomarsala.it

PREFACE

In the project titled Super Supper five secondary schools from Slovenia, Italy, Spain, Belgium and Hungary joined together to promote healthy lifestyle among teenagers. The project Super Supper is part of Comenius projects, multilateral school partnerships, funded by EU.

Eating together means living together and getting to know each other in a relaxed environment. Eating “good food” needs more and more attention in a society where eating habits have changed. Super supper wanted to promote awareness about good food which is healthy, ecologically friendly and economical.

In the first year students chose national dishes of their respective countries and analysed various aspects of these dishes: calories, origin, ecological footprint and production costs. They translated the recipes for these dishes into English, shot video clips to present their preparation and wrote a little cook book with a relevant glossary. While working on these recipes, students paid special attention to genetically modified fruit and vegetables. Furthermore, they created and filled in a questionnaire to analyse eating habits of their peers in all five countries as well as how much exercise they get.

During the second year, the project aimed at finding out how healthy the chosen national dishes of individual countries are. Besides, students of each country designed a sequence of keep fit exercises which are supposed to provide better state of health and they also shot a video of the execution of these exercises. The little cook book was finished as well as the official web page of the project.

During the final get together we tasted  the chosen national dishes at a pot luck party and organised a mini fitness club. All our findings about the dishes as well as the results of the questionnaire were presented to the parents and representatives of the local community.

Super Supper project has its official web page (http://www.supersupper.shp.hu/) and blog where is presented all work done by students and teachers of Gimnazija Poljane, Ljubljana (https://vecerja.wordpress.com ).

Tina Pintar,
coordinator of  EU Comenius project titled Super Supper, Gimnazija Poljane, Slovenia

Web pages of involved schools:
Gimnazija Poljane, Ljubljana: www.gimnazija-poljane.com
Sint-Dimpnacollege Kogeka 6, Geel: www.kogekascholen.be/sdc/
IES Eunate BHI, Pamplona: www.pnte.cfnavarra.es/~ieseunat
Barcsi Nevelési é Oktatási, Széchényi Ferenc Közép-, Szakképző Iskola és Kollégium, Barcs www.szechenyi-barcs.sulinet.hu
Leiceo Sientifico Statale Pietro Ruggieri, Marsala: www.liceoscientificomarsala.it

Advertisements
 

Skupni izdelki partnerstva / Outcomes produced by our partnership

Partnerji projekta smo skupaj ustvarili 8 izdelkov: tri brošure,  dva video filma, anketa in analiza ankete in uradna spletna stran projekta.

There are 8 outcomes produced by our partnership:  3 brochures, 2 video clips, questionnaire and presentation of the results and official web page of the project.

1. BROŠURE, ZLOŽENKE / BROCHURES, LEAFLETS

Super Supper – recepti  / Super Supper – recipes 

SuperSupper-recipes


Brošura vsebuje recepte različnih držav s fotografijami, kalorijami in mini slovarjem besed: pica (Italija), golaž (Madžarska), polnjene paprike z osličem in rakci (Španija) in pečenica s kislim zeljem, kuhanim ali pečenim krompirjem (Slovenija).

This brochure contains recipes from the different countries with photos, calories and mini dictionary: pizza (Italy), goulash (Hungary), pepper stuffed with hake and prawns (Espania), French fries with stew meat (Belgium) and grilled sausage,sour cabbage and cooked or roasted potatoes (Slovenia).

Super Supper – končna zgibanka  / Super Supper – final leaflet

SuperSupper-finalBrochure


Zgibanka vsebuje opis projekta, povzetke raziskave o gensko spremenjeni hrani, radioaktivnih elementih, ki se uporabljajo pri konzerviranju hrane, rezultate ankete in fotografije delavnic.

This leaflet contains a description of the project, extracts from the researcher on GM food, radioactivity used to preserve food, results of the questionnaire and photos of the activities.

Kemija v Comenius projektu – zloženka in plakat / Chemistry in the International Comenius – leaflet and poster

zloženka / leaflet: Kemija-Zlozenka-sloKEMIJA-Zlozenka-Geel;

plakat / poster:Kemija-Plakat-SLOKemija-Plakat-EN

V zloženki so objavljene fotografije in tabele, ki se nananšajo na šolske poskuse, s katerimi  so ugotavljali prisotnost težkih kovin v krompirju.

The leaflet contains photos and tables referring to the experiments on the presence of metals in potatoes.

2. VIDEO POSNETKI / VIDEO CLIPS

Super Supper – Si, kar ješ / Super Supper – You Are What You Eat


DVD vsebuje 5 video posntkov, ki prikazujejo, kako se pripravijo tipične jedi vseh petih partnerskih šol:

DVD contains videos from all the partner schools showing the preparation of the typical recipes:


– PICA (Italija)  / pizza (Italy) – http://www.youtube.com/watch?v=oiIi12zfHY4

– GOLAŽ (Madžarska) / goulash (Hungary) – http://www.youtube.com/watch?v=E3yNTshowF0

– POLNJENE PAPRIKE Z OSLIČEM IN RAKCI (Španija)  / peppers stuffed with hake and prawns (Spain) – http://www.youtube.com/watch?v=5mkWdaQqNM4

– POMFRI Z GOLAŽEM (Belgija) / French fries with stew meat (Belgium) – http://www.youtube.com/watch?v=Z4GxX-qVlro

– PEČENICA S KISLIM ZELJEM IN KUHANIM ALI PEČENIM KROMPIRJEM / grilled sausage, sour cabbage and cooked or roasted potatoes roasted potatoes (Slovenia) – http://www.youtube.com/watch?v=hIEr7OrZr5E

Šport za jedce – video posnetek / Sport for eating lovers – video clips

DVD vsebuje 5 video posnetkov, ki so jih naredili dijaki vseh partnerskih šol. Prikazujejo različne telesne vaje za boljše počutje (Slovenij), sodobne in tradicionalne športne igre (Madžarska in Španija), testiranje telesnih sposobnosti (Belgija) in pogovor o zaužitih kalorijah (Italija). Namen video posnetkov je namig gledalcem, kako se “znebiti” odvečnih kilogramov.

DVD contains 5 video clips from the partners schools. They show different set of physical exercises (Slovenia), modern and traditional sport games (Hungary and Spain), set of test exercises (Belgium) and suggestions to get rid of excessive calories (Italy).
– 

– BELGIJA / Belgium: http://www.youtube.com/watch?v=iuI28YqSkYY

– MADŽARSKA / Hungary: http://www.youtube.com/watch?v=YFkvkX_pr8Q

– ITALIJA / Italy: http://www.youtube.com/watch?v=UuLHY2EWKzk

– SLOVENIJA / Slovenia: http://www.youtube.com/watch?v=YxUmQ-rh10Y

– ŠPANIJA / Spain: http://www.youtube.com/watch?v=mopi6KFDeeE

3. ANKETA IN ANALIZA ANKETE

Vprašalnik o prehrambenih in gibalnih navadah / Questionnaire on eating habits and exercising

Anketa-SuperSupper-SLO,  SuperSupperQuestionnaire


Ta vprašalnik je namenjen dijakom, da razmislijo o svojih prahrambenih in gibalnih navadah.

It is a questionnaire to have students reflect on their eating habits and physical activities


Predstavitev rezultatov vprašalnika / Presentation of results from questionnaire

PPT-REPORT-Questionnaire for blog

V power pointu so predstavljeni rezultati vprašalnika, ki ga je izpolnilo 300 dijakov vsake šole partnerstva. Predstavitev rezultatov (kot grafi) je na voljo v pdf  in le v angleščini.

A power point presentation with the results from the questionnaires filled in by 300 students per school in all the partners schools. This presentation of results is available in pdf and only in english.


4. SPLETNA STRAN / WEBPAGE

http://www.supersupper.shp.hu/hpc/web.php?azonosito=supersupper&oldalkod=super_supper_Fppf


Uradna spletna stran projekta predstavi vse šole partnerstva, izmenjave, delovne sestanke, recepte, poizvedovanja o gensko spremenjeni hrani, radiaktivnih elementih, ki se uporabljajo pri konzerviranju živil.

A webpage showing all about schools involved, exchanges, meetings, recipes, researches on GM food, radioactivity.

 

“Izdelki” Gimnazije Poljane / Outcomes produced by Gimnazija Poljane

Profesorji in dijaki Gimnazije Poljane smo v okviru EU projekta Comenius z naslovom Super Supper izvedli / naredili še:

1. Pogovor in določitev tipične slovenske jedi. Dijaki so na dan jezikov 2009 izbrali nekaj slovenskih receptov, jih zapisali, hrano po receptu pripravili in organizirali razstavo. (prof. Sreš in prof. Žnidaršič) (https://vecerja.wordpress.com/2009/10/05/o-tipicni-slovenski-hrani-tudi-na-dan-jezikov/)
– 

2. Dijaki so na ljubljanski tržnici izvedli anketo, s katero so želeli ugotoviti, katere jedi bi ljudje pripravili gostom iz tujine. Nastal je video. (prof. Sreš in prof. Žnidaršič) (http://www.youtube.com/watch?v=McE2op01i6s&feature=player_embedded)
– 

3. Manjša skupina dijakov je izbrane slovenske recepte prevedla v tuje jezike. Recepte so prevajali tako klasično kot tudi s pomočjo Google translate. Rezultati prevodov s zanimivi. (prof. Sreš in prof. Žnidaršič) ((https://vecerja.wordpress.com/2009/10/05/o-tipicni-slovenski-hrani-tudi-na-dan-jezikov/)
– 

4. Izbor jedi, ki je tipična za Slovenijo. Priprava besedila recepta in njen prevod v angleščino. (prof. Klemenčič) (https://vecerja.wordpress.com/2010/05/10/slovenski-recept-in-slovar-besed/)
– 

5. Dijaki so v šolski kuhinji pripravili slovensko jed po izbranem receptu in posneli kratka video navodila za pripravo jedi. (Sodexo) (https://vecerja.wordpress.com/2010/05/21/priprava-recepta/)
– 

6. Učna ura slovenskega jezika za goste iz belgijskega Geela. Učno uro so pripravili dijaki, izvedli pa so jo v manjših skupinah.
– 

7. Na predavanju o zdravi prehrani je profesorica Blažin, prof. športne vzgoje, opozorila na temljne “zakonitosti” izbora hrane glede na starost, spol in telesno aktivnost. Sledila je degustacija ekološko pridelane hrane. (https://vecerja.wordpress.com/2009/10/07/predavanje-o-zdravi-prehrani-in-degustacija/)
– 

8. Ogled filma “Kruh naš vsakdanji” in pogovor z dijaki o pripravi hrane velikih prehrambenih industrij. (prof. Pohar) (https://vecerja.wordpress.com/2009/10/07/plecnikova-ljubljana-in-delavnice-v-soli/)
– 

9. Gibanje za zdravje: pogovor o gibanju in športnem udejstvovanju dijakov po pouku. (prof. Bizilj) ((https://vecerja.wordpress.com/2009/10/07/plecnikova-ljubljana-in-delavnice-v-soli/)
– 

10. Dijaki, ki so bili udeleženi v mednarodnih izmenjavah, so gostom iz Geela (Belgija) in Pamplone (Španija) predstavili kulturno in naravno dediščino Slovenije (Plečnikova Ljubljana, Škocjanske jame, Lipica, Piran, Mojstrana, slap Peričnik, Bohinjska Bistrica). (sodelovali so profesorji Pohar, Plahuta, Žlajpah, Poličar, Umek, Jakončič, Pintar in de Teresa.) (https://vecerja.wordpress.com/2010/02/09/treasure-hunt/) (https://vecerja.wordpress.com/2010/10/07/waterfalls-lakes-and-swiming/)

11. Sestavljen je bil vprašalnik o prehrambenih in gibalnih navadah dijakov. (prof. Pintar) (https://vecerja.wordpress.com/2009/10/)
– 

12. Izvedba anketa na Gimnaziji Poljane na vzorcu 300 dijakov, vnos podatkov v tabelo, ki je služila za statistično obdelavo podatkov.  (profesorici Poličar in Pintar)
– 

13. Enostavna predstavitev rezultatov ankete na vzorcu dveh šol (Ljubljana – Geel; Ljubljana – Pamplona). Nastali so enostavni grafi. (prof. Poličar) (https://vecerja.wordpress.com/2009/10/https://vecerja.wordpress.com/2010/02/10/rezultati-ankete/)
–  

14. Zahtevna statistična analiza zbranih odgovorov vseh partnerskih šol s preverjanjem zastavljenih hipotez. (prof. Poličar)
– 

15. V kemijski delavnici so dijaki ugotavljali prisotnost težkih kovin v krompirju. Profesorica kemije Lampret je za šolske razmere prilagodila starejšo znanstveno metodo za dijake. Dobljeni rezultati so verodostojni. Delo se je nadaljevalo v šolskem krožku kemije. (https://vecerja.wordpress.com/2010/02/10/chemistry-workshop/)
– 

16. “5 minut za zdravje” je naslov delavnice, v kateri so dijaki spoznali praktične telesne vaje za vsakodnevno boljše počutje. Video so pripravili belgijski in slovenski dijaki. (prof. Cesar) (https://vecerja.wordpress.com/2010/10/06/mednarodna-delavnica-3/https://vecerja.wordpress.com/2010/10/06/skupina-3-izravnalne-vaje-2-del/)
– 

17. Kaj lahko na splošno povemo o prehrambenih in gibalnih navadah dijakov mednarodnega projekta. (prof. Pintar) (
– 

18. Uradni blog projekta Super Supper. (prof. Pintar) (https://vecerja.wordpress.com/2011/03/21/kaj-lahko-povemo-o-dijakih-ki-so-sodelovali-v-anketi-what-can-be-said-about-studens-by-the-questionnaire-on-eating-habits-and-excersising/)
– 

19. Brošura z naslovom “Super Supper – You Are What You Eat” vsebuje predstavitev aktivnosti v času projekta  na Gimnaziji Poljane. (sodelovali so profesorji Pintar, Poličar, Jakončič, Arnejšek, Sreš, Blažin, Cesar, Lampret) (https://vecerja.wordpress.com/2011/04/01/brosura-o-projektu-super-supper-na-gp/)

20. Na predavanju o Evropski uniji so dijaki pod vodstvom profesorja sociologije spoznali politične in zgodovinske razloge za nastanek povezave. Pogovarjali so se o delovanju institucij Evropske unije, vlogi Slovenije v skupnosti, možnosti študija in dela. Predavanje so nadgradili z obiskom evropskega parlamenta in srečanjem s slovenskimi poslanci v Eu parlamentu. (https://vecerja.wordpress.com/2011/03/22/izmenjava-v-geelu-belgija-2011/)

21. Na 3. EKO konferenci mladih (OŠ Komenda Moste) je bila predstavljena kemijska delavnica o ugotavljanju težkih kovin v krompirju, ki je bila pripravljena za projekt Comenius. Narejena je bila tudi zgibanka. (14.4.2011) (prof. Lampret)

22. Na 1. mednarodnem znanstvenem posvetu / konferenci “Prehrana, Gibanje in zdravje” (Rakičan) je bila predstavljena kemijska delavnica o ugotavljanju težkih kovin v krompirju. Narejena je bila tudi zgibanka. (20.10.2010) (prof. Lampret)
– 

23. Narejen je bil plakat v velikosti A1 o kemiji v mednarodnem projektu Comenius z naslovom Super Supper. (prof. Lampret)
– 

24. Predstavitev kemijskih delavnic v Comenius projektih na 12. CARNetovi koristički konferenciji: Novi izrazovi, Split, 20.10.2010). (http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=1192) . Kemija v projektu Super Supper je predstavljena na koncu predstavitve. (prof. Lampret)
–  

25. Plakat v velikosti A1 in zgibanka v velikosti A4 o kemiji v mednarodnem projektu Comenius, Super Supper sta bila pripravljena za mednarodno izmenjavo v Geelu, april 2011 (v angleščini) (prof. Lampret)

26. Predstavitev projekta Comenius, Super Supper učiteljskemu zboru Gimnazije Poljane. (profesoriji Pintar, Lampret, Blažin)
– 

 

Brošura o projektu Super Supper na GP 04/01/2011

V priponki je brošura o EU Comenius projektu z naslovom Super Supper. V njej je zbrano gradivo in članki, ki predstavljajo delavnice, predavanja, eksperimente in rezultate tega projekta. Sodelovali so dijaki in učitelji Gimnazije Poljane.

 

Brosura-projekta Super Supper

 

Izmenjava v Geelu, Belgija 2011 03/22/2011

Mednarodna izmenjava kot srečanje dijakov petih držav

Dijaki 3. f razreda so bili med 12. in 19. marcem letos gostje dijakov Sint – Dimpnacollege iz Geela. Ugledna belgijska srednja šola namesto običajne izmenjave pripravi t.i. Evropski teden, ko se v tem flamskem mestu srečajo dijaki, s katerimi belgijska šola sodeluje v mednarodnih izmenjavah dijakov.

Običajna mednarodna izmenjava se je tako spremenila v prisrčno druženje dijakov z Madžarske, iz Italije, Španije, Slovenije, Švedske in Belgije. Pozorni gostitelji – profesorji, dijaki in njihov straši – so pripravili bogat program: učenje tujih jezikov, kemijska delavnica, testiranje telesne zmogljivosti, ogledov Geel, Bruggea in Bruslja z obiskom evropskega parlamenta. Tam so dijake Gimnazije Poljane obiskala predstavnika Slovenije v tem parlamentu, Ivo Vajgl in dr. Milan Zver. Delo v EU parlamentu sta natančno predstavila tudi asistent Lojzeta Peterleta, Klemen Žumer, in asistentka dr. Romane Jordan Cizelj, Metka Čavka.

Evropski teden je bil vsak večer v znamenju različnih narodnih plesov gostujočih držav, tipičnih jedi in tudi predavanja o zdravi in uravnoteženi prehrani. Ta tema pa tudi povezuje šole iz Barcsa (Madžarske), Marsale (Sicilija), Pamplone (Španija), Ljubljane (Slovenija) in Geela (Belgija) v EU Comenius projektu šolskih partnerstev z naslovom Super Supper – You are what you eat.

Spodaj je nekaj fotografij mednarodne izmenjave.

 

Kaj lahko povemo o dijakih, ki so sodelovali v anketi? What can be said about studens by the Questionnaire on Eating Habits and Excersising? 03/21/2011

According to the survey results about eating habits and exercise we present the average student participant of the EU Comenius project Super Supper.

All results are available below:

Tipical student for blog

 

Some Slovenian Questions For Belgians 10/29/2010

1.) Tell us something about your first impression on Sunday.

It was a bit strange and scary to get into a car with strange people they gave us a warm welcome in the family. Although we were very tired, it was nice that we got to see Ljubljana, by day and by night.

2.) What do you think about sport activities on Monday?

It was fun but these activities showed the difference between Belgians, who are very strict, and Slovenes, who are very loose. Both Slovenes and Belgians are active in sports.

3.) Is Slovenian language difficult to learn? (Monday)

Yes, it is very difficult to learn because of the cases and the pronunciation is really different than in Dutch.

4.) Do you like better that the exchange includes trips or would like to have more activities at school with your exchange students? (Tuesday and Thursday)

It was really nice to have some variation. We liked the trips very much because we got to see more from Slovenia except from Ljubljana.

  

5.) What did you like the most on Tuesday?

We liked Piran the most because we had a very nice view on the sea. The caves were very interesting and impressive to see. The horses in Lipica were beautiful but we expected to see them more.

6.) How much did you remember about our architect Plečnik? Do you think that you know more about Ljubljana now?

He used columns in most of his works because he wanted to make Ljubljana a neo-classical city. But there was never enough money because his projects were too grand. He made very wide bridges because he wanted them to be social, political and economical meeting places. It was interesting but it would have been better if the tour had been longer.

7.) Did you find the workshops interesting? (Wednesday)

The math workshop was confusing because the explanation was in Slovene. The other two workshops were quite interesting but the language was the problem there as well.

8.) Would you like to meet Slovene students more personally or do you like working with “statistics” (reports)? (Friday)

Maybe some active investigation would have been nicer.

9.) Describe generally how you spent this week with us, what would you change, would you add something? How do you understand the concept “exchange”?

It was very interesting to get to know the culture of Slovene teenagers. We would like better if the students and teachers spoke English the whole time.

In Belgium we will have intercultural evenings at school. It would have been nicer if we had an evening like that here as well.

We understand the concept “exchange” as we experienced it.